Report News in Asia

เด็กที่เป็นโรคอ้วนมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอ้วน

Posted on May 24, 2019 by admin

ในขณะที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในความอ้วนในร่างกายระหว่างกลุ่มปริมาณของยีนที่มีความเสี่ยง แต่ละสำเนาของยีนที่เกี่ยวข้องกับประมาณ 65 แคลอรี่เพิ่มเติมบริโภคในมื้อเดียวแก้ไขให้น้ำหนักตัว แม้ว่า 65 แคลอรี่จะไม่มากนัก หากรูปแบบนี้ทำให้เป็นอาหารหลายมื้อต่อสัปดาห์หรือต่อวันปริมาณแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและอาจส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น

แต่เน้นความสำคัญของการศึกษาระบุว่า การวิจัยทำให้เกิดแสงลงไปในฟีโนไทป์ของพฤติกรรมที่เป็นไปได้สำหรับโรคอ้วนในเด็กก่อนที่โรคอ้วนจะพัฒนาขึ้นเมื่อพบว่ามันจะช่วยให้เราสามารถออกแบบการแทรกแซงพฤติกรรมส่วนบุคคลที่กำหนดเป้าหมายองค์ประกอบแต่ละส่วนของฟีโนไทป์ การศึกษาเพิ่มรายงานแนะนำรูปแบบการวิจัยที่สามารถใช้ในการศึกษาเด็กที่มีความเสี่ยงด้วยเหตุผลอื่น Rosenbaum และเพื่อนร่วมงานตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามเช่นพฤติกรรมที่เป็นลางสังหรณ์ของการเพิ่มน้ำหนักที่ตามมาและหากวิธีการมีอยู่เพื่อระบุเด็กที่มีความเสี่ยงด้วยความหวังของการแทรกแซงที่กำหนดเป้