Report News in Asia

สารเคมีที่ใช้ในการทำยาเสพติด

Posted on May 10, 2019 by admin

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้สกัดยายาบ้ามากกว่า 300 ล้านเม็ดและจับกุมผู้ต้องสงสัย 177,067 คนในผู้ต้องขัง 165,688 คนในช่วงหกเดือน ในเดือนตุลาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 ทางการไทยได้สกัดกั้นยาเม็ดในบริเวณชายแดนชายแดนที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 197.42 ล้านเม็ด การดำเนินการเชิงรุกในการค้นหาและจับกุม

ผู้ค้าปลีกยาเสพติดและผู้ทำร้ายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 177,067 รายในการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติด 165,688 รายทั่วประเทศนายนิยมกล่าว ในหมู่พวกเขามีผู้ป่วย 38,711 รายครอบคลุมผู้ต้องสงสัย 45,337 คนที่เกี่ยวข้องกับความผิดด้านยาห้าประการ ได้แก่ การผลิตนำเข้าส่งออกจัดจำหน่าย / ขายและมีไว้ในครอบครองโดยมีเจตนาขาย ภาพการจับกุมที่สำคัญเหล่านี้ยังเห็นเจ้าหน้าที่จับกุมยาเม็ด 317,820,000 เม็ดกัญชา 9,271.75 กิโลกรัมกัญชาคริสตัลหรือน้ำแข็ง 4,916.20 4,916.20 และโคเคน 10.30 กิโลกรัม Niyom ยังกล่าวด้วยว่า ONCB ยังมีกลยุทธ์ขั้นสูงภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยแม่น้ำโขง (ดำเนินการในช่วงปี 2562-2565 โดยลาวจีนพม่าไทยกัมพูชาและเวียดนาม) และความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้เกิดการสกัดกั้นสารตั้งต้น หรือสารเคมีที่ใช้ในการทำยาเสพติด