Report News in Asia

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลาม

Posted on October 10, 2018 by admin

อาคารที่เรียกว่า Abraj Al Bait Towers ตั้งอยู่ที่หน้า Kaaba ในเมกกะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลาม หอคอยหลักมีขนาดใหญ่กว่าหอ Elizabeth Tower ในกรุงลอนดอน และมีดาดฟ้าสังเกตการณ์ใต้นาฬิกาตลอดจนห้องสวดมนต์ที่สามารถรองรับได้ถึง 10,000 คน ป้อมปราการ Ajyad ออตโตมันแห่งศตวรรษที่ 18 ถูกฉีกลงเพื่อสร้างอาคารที่ซับซ้อน

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การประท้วงของประชาชน ได้รับทุนสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียกระทรวงการบริจาคทางศาสนาโครงการมูลค่า 15 พันล้านเหรียญได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผ้าของเมกกะพร้อมกับคำจารึก “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ที่สุด” ที่สลักอยู่เหนือนาฬิกา การก่อสร้างอาคารสูง 120 เมตรบนตึกสูง 120 เมตรเริ่มขึ้นในปีพ. ศ. 2547 และเสร็จสิ้นในปี 2555