Report News in Asia

มาเลเซียสินค้าเริ่มขาดแคลนหลังประกาศปิดประเทศ

Posted on March 22, 2020 by admin

มาเลย์สินค้าเริ่มขาดแคลนหลังประกาศปิดประเทศ ขณะด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก อนุญาตคนขับ 1 คนเข้ามาได้รายงานข่าวความคืบหน้ากรณีประเทศมาเลเซียใช้มาตรการกฎเหล็กปิดประเทศ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 31 มี.ค.63 ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ 5 ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 จากพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

แจ้งว่า บรรยากาศโดยภาพรวมทั้ง 2 ฟากฝั่ง ที่บริเวณด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และด่านพรมแดนเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีความเงียบเหงากว่าในทุกวันที่ผ่านมา โดยมีคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซีย และคนมาเลเซียที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย ต่างทยอยเดินทางกลับเข้าออกของแต่ละประเทศบางตา และต้องผ่านการตัดกรองจากเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฟากฝั่งอย่างเข้มงวด โดยมียอดจำนวนคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ ซึ่งผ่านด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก ตากใบ และแว้ง ที่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 21 มี.ค. 63 มีจำนวนทั้งสิ้น 21,056 คน