Report News in Asia

ผู้คนจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดพลาด

Posted on June 12, 2019 by admin

นี่คือข่าวดีเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ผู้คนจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดและหันไปใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น แต่นี่เป็นข่าวร้าย พวกเขาดูเหมือนจะไม่อยากจ่ายค่าวารสารศาสตร์ที่ดีอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงหัวข้อสองเรื่อง ในปีนี้ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่สำคัญ จากการสำรวจออนไลน์ 75,000 คนใน 38 ประเทศทั่วทุกประเทศเหล่านั้น 55% ของผู้คน

กล่าวว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดและในหลาย ๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นแม้จะมีความพยายามของทั้งรัฐบาลและ บริษัท โซเชียลมีเดียในการตอบโต้ ในสหราชอาณาจักร 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความ “ฉันกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของจริงและของปลอมทางอินเทอร์เน็ต” เพิ่มขึ้น 12% เมื่อปีที่แล้ว รายงานกล่าวว่าประมาณหนึ่งในสี่กำลังตอบสนองด้วยการหันไปหาแหล่งข่าว “ที่มีชื่อเสียง” มากขึ้นโดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 40% ในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่ถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั้นถูกปล่อยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณา