Report News in Asia

การปรับปรุงระบบหัวใจและหลอดเลือด

Posted on September 19, 2018 by admin

เป้าหมายในการฟื้นฟูการทำงานของมอเตอร์ อย่างไรก็ตามนักวิจัยและผู้เข้าร่วมสังเกตเห็นการกระตุ้นในไม่ช้าก็จะนำไปสู่การปรับปรุงระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบอัตโนมัติด้วยเช่นกัน ในการศึกษาระบบมอเตอร์ของเราเราสังเกตเห็นว่าเราสามารถกำหนดความดันโลหิตได้จริงโดยไม่ต้องเปิดใช้งานระบบมอเตอร์ซึ่งทำให้เราสามารถค้นคว้าได้ในพื้นที่อื่น

หลายคนไม่ได้ตระหนักว่าการเดินในหลาย ๆ กรณีไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเขาลำบากที่สุดเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลำไส้กระเพาะปัสสาวะและการมีเพศสัมพันธ์ วันเป็นเรื่องยากอย่างเหลือเชื่อสำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บไขสันหลังอักเสบ นักวิจัยของ UofL กำลังดำเนินการศึกษา 6 ปีกับผู้บาดเจ็บ 36 รายที่มีอาการบาดเจ็บไขสันหลังร้าเรื้อรังและกระดูกสันหลังที่สมบูรณ์แบบ